Derneğe Üyelik Koşulları

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği’ne Üyelik

Tüm Jean Monnet bursiyerleri Jean Monnet Bursiyerleri Derneğinin doğal üyesidirler. Asil üye olmak isteyenler üyelik başvuru formu ile Derneğimize başvurarak ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeliklerinin karara bağlanmasını sağlayabilirler.

Bunun dışında Jean Monnet Bursiyerleri Derneği Tüzüğü hükümlerine göre:

“...fiil ehliyetine sahip bulunan ve AB konusunda Türkiye’de ve/veya yurtdışında eğitim almış veya araştırma yapmış gerçek kişiler ile Türkiye’nin AB uyumunda doğrudan veya dolaylı olarak çalışan gerçek kişiler asıl üyelerden ikisinin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile asıl üye olabilirler.”

Dolayısıyla Jean Monnet bursiyeri olmayan ve belirtilen nitelikleri haiz olan üye adayları da iki Dernek asil üyesinin muvakatini almak koşulu ile üyelik başvuru formu ile başvurarak kendileri hakkında ilk yönetim kurulu toplantısında karar verilmesini sürecine dahil olabilirler.

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği’ne cüzzi giriş aidatı ile üye olunabilmektedir.

Yıllık üyelik aidatı bulunmamaktadır.