Başkanın Mesajı

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği olarak amacımız üniversite sonrası yüksek lisans veya doktora düzeyinde Avrupa Birlği’nden destek alarak bir Avrupa ülkesinde eğitim gören tüm eski bursiyerlerimizi bir araya getirmektir. Derneğimiz Türkiye’de Avrupa entegrasyonu idealine inanan ve ülkemizin Avrupa Birliğine tam üye olmasını destekleyen son derece nitelikli bir insan kaynağına sahiptir. Her yıl 100’ün üzerinde kişinin Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye Jean Monnet bursuyla eğitim amacıyla gittiği göz önüne alınırsa uzun yıllar boyu ulaşmış olduğumuz insan kaynağının boyutu daha iyi anlaşılacaktır. Uzun bir süre atıl kalan bu kaynağı 2008 yılında bır dernek çatısı altında bir araya getirmeye karar verdik. Ekonomiden enerjiye, hukuktan finansa pek çok alanda uzmanlaşmış ve kamu, özel sektör ve akademide önemli sorumluluklar üstlenen üyelerimizin yaratacağı sinerji derneğimizin yönettiği ve destek verdiği projelerde itici güç oluşturacaktır.

Böylesine nitelikli ve üretken üye topluluğunu temsil edip onlara hizmet etmenin kıvancını yaşıyorum. Gerek üyelerimizin ve gerekse site ziyaretçilerimizin çalışmalarımız hakkında bilgi ve görüşleriyle derneğimize katkıda bulunmaları bizi memnun edecektir.

İçten saygı ve selamlarımla

Suzi Erdoğan