Dernek Yönetimi

Yönetim Asıl

Suzi ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Suzi ERDOĞAN, Ankara Lisesi sonrasında 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olmuştur. ODTÜ’de Avrasya Çalışmaları Bölümünde 2005 yılında yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2014-15 yılı Jean Monnet Bursiyeri olarak İngiltere’de Sussex Üniversitesi, School of Business, Management and Economics fakültesi Science Policy Research Unit (SPRU)‘da Enerji Politikaları ve Sürdürülebilirlik Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Devamında yeşil enerji dönüşümü, decarbonizasyon, sürdürülebilirlik ve enerji ekonomisi alanlarında çalışmalar yaptı.

2001 yılından beri TPAO’da yurtdışı projeler finasal denetim, proje sorumlusu, proje koordinatörü, Şef ve Kıdemli Uzman olarak çalışmıştır. Fransa’da Centre national de la recherche scientifique (CNRS)’de ziyaretçi araştırmacı olarak Enerji Entitüsünde bulunmuştur. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Enerji Mühendiliği bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Enerji Ekonomisi dersi, ayrıca Foreign Policy Institue’da Enerji diplomasisi eğitimi vermiştir. Halen TPAO Risk yönetimi ve İç kontrol sorumlusu olarak görevine devam etmektedir

2017-18 de Jean Monnet Bursiyerleri Derneği Başkan yardımcılığı, 2018’den beri de JMBD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.Bu süre zarfında dernek kurumsal çalışmalarını yapmış, dernek kurumsallığının artırılması ve networkünün güçlendirilmesi yanısıra üye sayısını artırmıştır. ATAUM, İKV, ABKAD derneği ile AB sivil toplum kapasite artırma projeleri ve seminerlerinde Dernek faaliyetleri ile yer almıştır. Bursiyerler networkü ve proje çalışmalarının artırılması için etkinlik ve çalışmalarına devam etmektedir. İleri derecede İngilizce, Orta derecede Fransızca konuşmaktadır. Hobileri hiking ve seyahat etmek.

Suzi ERDOĞAN received Statistician Degree from Hacettepe University and a MSc in Eurasian Studies (International petroleum economics), from Middle East Technical University (METU) and a MSc in Energy Policy and Sustainability from University of Sussex, UK in 2015. She joined Turkish Petroleum Corporation (TPAO) as a Specialist in international projects, project feasibility and economic analysis in 2001. She worked for international projects as a team leader, chef, and project coordinator. Currently she is a Senior Associate in Strategy Development Department, TPAO. After UK, she became a Deputy Chair of Jean Monnet Scholars’ Association (JMSA). She is President of JMSA since April 2018. With her presidency, she increased the activities and joined two EU funded civil society capacity-building projects together with partners. One project is with IKV (Economic Development Foundation), called, “Improving the Influence Capacity of Civil Society Sector in EU Accession Process-Infl(Eu)Nce”. Other EU funded CSO project is called “Hear the CSOs” in partnership with ABKAD (European Union Global Research Association), IKV and ATAUM. She has also continuous activities in the innovation, new technologies, and mentoring. She is also an International Valuer. Worked for real estate and infrastructure sectors. She speaks Turkish, English and French.

Necla İLTER KÜÇÜKÇOLAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Necla İLTER KÜÇÜKÇOLAK 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Para-Banka yüksek lisans (1992) ve doktora (1998) programlarını tamamladı. Ayrıca, İngiltere’de Reading Üniversitesi İşletme Bölümünde Jean Monnet Bursu ile yüksek lisans (2005) ve ABD’de Harvard Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi yüksek lisans (2010) programlarını tamamladı. 2022 yılında “Finans” alanında Doçent unvanını aldı. Jean Monnet Burs Programı kapsamında, Reading Üniversitesi’nde International Capital Market Association Business School’da "Uluslararası Piyasalar, Yatırım ve Bankacılık Bilim Yüksek Lisans (MSc)" programını tamamladı. Burs kapsamında "AB’de hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı" alanında çalışmalar yaptı. Çalışma hayatına 1991 yılında Pamukbank’da Hazine Bölümünde Dealer olarak başladı. 1993-2011 yılları arasında Borsa İstanbul’da (eski adı İMKB) kotasyon, uluslararası Pazar, risk yönetimi, vadeli işlem ve opsiyon piyasası gibi çeşitli bölümlerde/projelerde uzman ve yönetici kademelerde görev aldı. 2012-2019/04 yılları arasında Takasbank’da dış işlemler, dış ilişkiler ve türev araçlar ile enerji ve emtia başta olmak üzere çeşitli takas operasyonlarından sorumlu direktörlük yaptı. 2019 Mayıs ayında TÜRİB’in faaliyete geçirilmesi sürecinde kurucu ekibe katılmış olup, halen TÜRİB’de piyasa operasyon, piyasa gözetim ve kurumsal iletişimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Necla İLTER KÜÇÜKÇOLAK graduated from the Department of Economics (English) at Istanbul University in 1991. At the same university, she received her MA (1992) and a Ph.D. (1998) degrees in “Money and Banking”. Additionally, she completed the International Securities, Investment, and Banking MSc degree program in the Department of Business Administration at Reading University/UK, with a Jean Monnet Scholarship (2005), and a Mid-Career Master in Public Administration degree program at Harvard University Kennedy School/USA (2010). She obtained the associate professor degree in finance in 2022. Under the Jean Monnet Scholarship Program, she completed the "International Markets, Investment, and Banking Master of Science (MSc)" program at ICMA Business School, Reading University. As part of the scholarship, she conducted studies in the field of "Free Movement of Services and Capital in the EU". She began her professional career at Pamukbank in 1991 as a Dealer in Treasury. She joined Borsa Istanbul, where she worked in various capacities within the Listing, International Market, and Risk Management Departments between 1993 and 2011. She was also a member of the study group on the establishment of the Foreign Securities Market as well as the Futures and Options Market. She joined Takasbank and served as the director in charge of foreign affairs and foreign securities, derivatives, energy, and commodity clearing and settlement operations at Takasbank from 2012 to May 2019. In May 2019, she joined TMEX as a founding member and continues to serve as the Executive Vice President responsible for market operations, market surveillance and corporate affairs. She is married and has two children.

Seval Arzu İZ

Genel Sekreter

Arzu İZ, TED Ankara Koleji sonrasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde (şimdiki adı Avrupa Araştırmaları Enstitüsü) yüksek lisans yapmıştır. Bu esnada avukatlık stajını tamamlayarak İstanbul Barosuna kaydolmuştur. 2008 yılı Jean Monnet Bursiyeri olarak Bucerius Law School/WHU Otto Besiheim School of Management ortak programında Hukuk ve İşletme Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Bucerius Law School da Avrupa Birliği Hukuku üzerine doktora çalışması yapmaktadır. Aynı zamanda ODTÜ İşletme Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak hukuk dersleri vermektedir.

After graduating from TED Ankara College, Arzu İZ studied at Marmara University Faculty of Law. She received a masters degree from Marmara University European Community Institute (current name is Institute of European Studies). During her masters study, she finished her legal internship and enrolled in Istanbul Bar Association as an attorney-at-law. In 2008, with Jean Monnet Scholarship, she studied at Bucerius Law School/WHU Otto Besiheim School of Management joint program and obtained a Master of Law and Business degree. She is doing a Ph.D. at Bucerius Law School in European Union Law while teaching law classes as a part-time lecturer at METU Business Administration Department.

Hande KABAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Hande KABAK Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde 2001 yılında lisans, 2005 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında 2019-2020 akademik döneminde Jean Monnet bursiyeri olarak Vlerick Busniness School’da araştırmacı unvanıyla “Doktora Sırasında Araştırma” programına katılmıştır. Doktora derecesini Ankara Üniversitesi SBF İktisat bölümünden 2021 yılında almıştır. 2006 yılından beri Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumunda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev yapmaktadır. Jean Monnet Bursiyerleri Derneği’ne 2020’de üye olmuş, 2022’de Derneğin yönetimine katılmıştır.

Hande KABAK received her BS degree from Economics Department of Middle East Technical University (METU) in 2001 and MSc degree from Economics Department of METU in 2005. In the 2019-2020 academic year, she received Jean Monnet Scholarship. As a Jean Monnet Scholar, she became an affiliated researcher at Vlerick Business School and joined “PhD Research Programme”. She received her PhD degree from Economics Department of Ankara University in 2021. She joined Banking Regulation and supervision Agency in 2006 and has been still working as a “Senior Bank Examiner”. She became a member of Jean Monnet Scholars’ Association (JMSA) in 2020 and a member of Executive Committee in 2022.

Cüneyt LAFCİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt LAFCİOĞLU, 2012 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2013-2014 yıllarında Dundee Üniversitesi’nde Enerji Çalışmaları alanında yüksek lisans yapmıştır. Ardından, 2019-2020 akademik yılında Jean Monnet Burs Programı ile Universite Libre de Bruxelles’de Siyaset Bilimi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2014 yılından beri Türkiye Petrolleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görev yapmaktadır. Ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programına devam etmektedir.

Cüneyt LAFCİOĞLU graduated from TOBB University of Economics and Technology, Department of International Relations in 2012. He has completed his MSc. degree on Energy Studies at the University of Dundee in 2014. Afterwards, he has completed his MA in Political Science at the University Libre de Bruxelles as a Jean Monnet Scholar in the 2019-2020 academic year. He has been working in the Strategy Development Department of Turkish Petroleum since 2014. Currently He is also continuing his PhD in Political Science and International Relations at TOBB University of Economics and Technology.

Çağatay IŞILAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Çağatay IŞILAK, İzmir Özel Türk Fen Lisesi sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirmiştir. 2006- 2013 yılları arasında Türkiye İstatsitik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nde TÜİK Uzman Yardımcısı ve Uzmanı olarak birçok Hanehalkı ve İşyeri Araştırmaları’nda görev almıştır. 2013 yılından beri TÜİK Merkez Teşkilatı Uluslararası Proje Yönetimi ve Politika Belirleme Grup Başkanlığı’nda TÜİK Uzmanı olarak çalışmaktadır. 2015 yılında, Almanya Federal İstatistik Ofisi’nde Avrupa Birliği fonu ile beş aylık işbaşında eğitimine katılmıştır. 2021-2022 akademik yılı Jean Monnet Bursiyeri olarak İngiltere’de Coventry Üniversitesi, İşletme ve Hukuk Fakültesi, Strateji ve Liderlik Okulu Proje Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans çalışmalarını tamamlamıştır.

Nisan 2023 tarihinden beri Jean Monnet Bursiyerleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır. İleri derecede İngilizce, orta derecede İspanyolca ve Almanca ve başlangıç derecesinde Fransızca bilmektedir.

Çağatay IŞILAK graduated from İzmir Özel Türk Fen Lisesi and received Degree in Economics from Middle East Technical University, He started his Professional career in 2006 as TurkStat Assistant Expert in Turkish Statistical Institute Regional Office. Following this experience, he joined International Project Management and Policy Group at TurkStat Headquarters in 2013. Since then, he has been responsible mainly for coordination the implementation of EU funded statistical cooperation projects. He was also involved in traineeship Programme in Federal Statistical Office of Germany in Bonn for five months. As a Jean Monnet Scholar in 2021-2022 Academic Year, he completed his studies in Project Management at Coventry University in the United Kingdom. Since April 2023, he has been a member of the board of directors of the Jean Monnet Scholars Association.

Seval EROĞLU TANAY

Yönetim Kurulu Üyesi

Seval EROĞLU TANAY, Çankırı Fen Lisesinden mezun olup üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 2009 yılında kabul aldığı bir AB projesi (European Voluntary Service) çerçevesinde bir yıl Almanyanın Berlin kentinde Avrupa Gönüllüsü olarak çalışmıştır. Sonrasında Türkiyede özel sektörde bir süre Kimya Mühendisi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Kalite Sorumlusu olarak çalışmıştır. 2012 yılından beri T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde Kariyer Uzmanı olarak çalışmakta, iş sağlığı ve güvenliği alanında ulusal ve uluslararası projeler yürütmektedir. 2018-2019 yıllarında Jean Monnet Bursiyeri olarak Potsdam Üniversitesinde Kamu Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. Çok iyi derecede İngilizce, iyi seviyede Almanca bilmektedir.

Seval EROĞLU TANAY graduated from Çankırı Science High School and completed her university education at Gazi University, Department of Chemical Engineering. In 2009, she worked as a European Volunteer in Berlin, Germany for one year as part of an EU project (European Voluntary Service). Afterwards, she worked as a Chemical Engineer, Occupational Health, Safety, and Quality Engineer in the private sector in Turkey for a while. Since 2012, she has been working as an Expert at the Center for Labor and Social Security Training and Research under the Ministry of Labor and Social Security of the Republic of Turkey. She has been carrying out national and international projects in the field of occupational health and safety. She completed her Masters degree in Public Administration at the University of Potsdam as a Jean Monnet Scholar in 2018-2019. She speaks fluent English and a good level of German.

Yönetim Yedek

Elvan Eda ERSOY

Yönetim Kurulu Üyesi-Yd

Elvan Eda ERSOY, 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Erasmus Öğrenci Değişim Programı aracılığıyla Berlin Hür Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. Ardından, Jean Monnet Burs Programı ile London School of Economics’te Avrupa Çalışmaları: Fikirler ve Kimlikler alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2014 yılında başladığı kariyerinde, 5 yıl süreyle, çok uluslu şirketlere hizmet veren Anses İletişim ve Haber Ajansı’nda kamu ilişkileri / kurumsal iletişim danışmanı olarak görev yapmış, aynı zamanda proje yönetimi alanında da deneyim kazanmıştır. Ersoy, şu anda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yerel Yönetim Reformu Aşama III Projesi’nde Proje Asistanı olarak çalışmaktadır. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Elvan Eda ERSOY graduated from Middle East Technical University, Department of International Relations in 2012. She studied at the Free University of Berlin through the Erasmus Student Exchange Program in 2010. Then, she completed her masters degree in European Studies: Ideas and Identities at the London School of Economics with the Jean Monnet Scholarship Programme. In her career, which started in 2014, she worked as a public relations / corporate communication consultant at Anses Communication and News Agency, which serves multinational companies, for 5 years, and also gained experience in the field of project management. Ersoy is currently working as a Project Assistant in the United Nations Development Program Local Government Reform Phase III Project. She speaks advanced English and intermediate German.

Siret DİNÇ

Yönetim Kurulu Üyesi-Yd

Siret DİNÇ Istanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaparken 1999 yılında Jean Monnet bursunu alarak İtalya’nın Bologna ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington DC kentlerindeki Johns Hopkins Üniversitesi’ne bağlı İleri Uluslararası İlişkiler Okulunda (School of Advanced International Studies – SAIS) yüksek lisans (MA) düzeyinde eğitim gördü. Mezuniyet sonrası Dünya Bankası (WB), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşlarda Kalkınma, Ekonomi, Finans ve Uluslararası İlişkiler alanlarında görev yaptı. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Siret DİNÇ was born in Istanbul. He studied at Galatasaray Lisesi (High School) and Boğaziçi University. While doing his masters degree in International Relations at Middle East Technical University, he received the Jean Monnet scholarship in 1999 and studied International Relations at the School of Advanced International Studies (SAIS) of the Johns Hopkins University in Bologna, Italy, and Washington DC, USA. After graduation, he worked in the fields of Development, Economics, Finance and International Relations in organizations such as the World Bank (WB), International Finance Corporation (IFC) and International Monetary Fund (IMF). He speaks French, English and Italian.

Ahmet Taha YEKELER

Yönetim Kurulu Üyesi-Yd

1992 yılında Sivas’ta doğan Ahmet Taha YEKELER ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Şubat 2017’de TÜBİTAK’ta Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2019-2020 akademik döneminde Jean Monnet Bursiyeri olarak Maastricht University’de “European Studies on Society, Science and Technology” bölümünde yüksek lisans derecesini almıştır. Şubat 2022’de TÜBİTAK Uzmanı olmuştur. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü’nde Doktora eğitimine devam etmektedir. European AI Alliance ve Jean Monnet Bursiyerleri Derneği üyesidir. 2022 yılında Jean Monnet Bursiyerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Yüzme, halk müziği ve edebiyatla ilgilenmektedir.

Ahmet Taha YEKELER, born in 1992 in Sivas, graduated from METU International Relations Department in 2014. He started to work as an Assistant Specialist at TUBITAK on February 2017. As a Jean Monnet Scholar for the 2019-2020 academic year, he got M.A. degree from Maastricht University, European Studies on Society, Science and Technology department. He was promoted to TUBITAK Specialist on February 2022. He continues his doctoral studies at METU, Department of Public Administration. He is a member of the European AI Alliance and the Jean Monnet Scholars Association. In 2022, he became a Board Member of the Jean Monnet Scholars Association. He is interested in swimming, folk music and literature.

Burcu YİĞİTER

Yönetim Kurulu Üyesi-Yd

Burcu YİĞİTER lisans öğrenimini Koç Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesinde Avrupa Çalışmaları alanında yüksek lisans yapmıştır. Pazar araştırma sektöründe on senenin üzerinde çalıştıktan sonra deneyimini akademik ve sosyal araştırmalarla zenginleştirmek adına 2015 yılında Jean Monnet bursu ile University College London’da dış güvenlik alanında yüksek lisans yapmıştır. Halen akademik, sosyal ve pazarlama araştırma sektöründe çalışmaktadır.

After completing her undergraduate education at Koç University, Department of International Relations, Burcu YİĞİTER completed her masters degree in European Studies at Boğaziçi University. After working in the market research sector for over ten years, she completed her masters degree in Security Studies at University College London with a Jean Monnet scholarship in 2015, in order to enrich his experience with academic and social research. She currently works in the academic, social and marketing research sector.

Özgür Hüseyin EKŞİ

Yönetim Kurulu Üyesi-Yd

 

Harun ERCAN

Yönetim Kurulu Üyesi-Yd

 

Nuriye GÜRER

Yönetim Kurulu Üyesi-Yd

Nuriye GÜRER, 2007 yılında Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Nice Sophia Antipolis Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. Lisans sonrasında Jean Monnet Burs Programı kapsamında Sorbonne Üniversitesi’nde Bilgi ve Karar Teknikleri üzerine yüksek lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans devamında Fransada GE Money Bank için kredi skorlama üzerine bir proje tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Takas ve Saklama Bankası’nda türev araçlar takas ekibine dahil olmuş ve türev araçlarda teminatlandırma, risk yönetimi, merkezi takas ve merkezi karşı taraflık üzerine analiz, geliştirme, test ve operasyon konularında uzmanlaşmıştır. İleri düzeyde ingilizce ve fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Nuriye GÜRER graduated from Galatasaray University, Department of Economics in 2007. She studied at Nice Sophia Antipolis University in 2006 as part of the Erasmus Student Exchange Program. After undergraduate studies, she completed her masters program on Information and Decision Techniques at Sorbonne University with the Jean Monnet Scholarship Program. During her masters degree, she completed credit scoring project for GE Money Bank in France. In 2009, she joined the derivatives clearing team at Istanbul Settlement and Custody Bank Inc.(Takasbank) and specialized in analysis, development, testing and operations of collateral & risk management, central clearing & settlement and CCP services provided for derivative products. She is fluent in both English and French. She is married and has a child.

Denetim Asıl

Elif Gözde DOYURAN

Denetim Kurulu Başkanı

Elif Gözde Doyuran, 2012 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Özel bir denetim şirketinde bir yıl çalıştıktan sonra Jean Monnet Burs Programı ile 2013-2014 yıllarında İngiltere’de Bath Üniversitesi’nde Muhasebe ve Finansman alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2016 yılından bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığında görev yapmaktadır.

Elif Gözde Doyuran, graduated from Bilkent University Department of Management in 2012. She completed her master studies in Accounting and Finance in the UK, the University of Bath in the years 2013-2014 after working in a private auditing firm for one year. She has been working in the Ministry of Treasury and Finance since 2016.

Osman UCAEL

Denetim Kurulu Üyesi

Osman UCAEL İnanç Lisesi (TEVİTÖL) mezunu olup iktisatta lisans derecesini Marmara Üniversitesinden almıştır. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansındaki (TİKA) mevcut görevinden önce Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nda (KUZKA) çalışmıştır. 2015-2016 dönemi Jean Monnet bursiyeri olarak İrlanda NUI Galwayde Strateji, İnovasyon ve İnsan Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Avrupa Entegrasyonu alanında ikinci bir yüksek lisans derecesine hak kazanmıştır. Halen Ankara Üniversitesi Beşeri ve Ekonomik Coğrafya bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Dr. Deren ÖZYÜREK UCAEL ile evlidir.

Osman UCAEL is an alumnus of Inanc High School (TEVITOL) and had his Bachelor’s degree in Economics from Marmara University. Prior to his current position in the Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), he had worked for the North Anatolian Development Agency (KUZKA). As a 2015-2016 term Jean Monnet Scholarship holder, he received an MSc degree in Strategy, Innovation and People Management at NUI Galway, Ireland. Later, he is also awarded a second MSc degree in European Integration from Middle East Technical University. He is currently pursuing his PhD in Human and Economic Geography at Ankara University. He is married to Dr Deren ÖZYÜREK UCAEL.

Aytekin CANTEKİN

Denetim Kurulu Üyesi

 

Denetim Yedek

Enes YALÇIN

Denetim Kurulu Üyesi-Yd

 

İlhami KARAHANOĞLU

Denetim Kurulu Üyesi-Yd

 

İlhami KARAHANOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

İlhami KARAHANOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. Daha sonra sırasıyla Hacettepe Universitesinde MBA (2003), Wolverhampton Universitesinde (Birleşik Krallık) İnşaat Projeleri Yönetimi Yüksek Lisans (2009), Queen Mary Universitesinde (Birleşik Krallık) Finans ve Bankacılık Alanında Yüksek Lisans ( (2011), Erciyes Universitesinde İşletme Doktora eğitimlerini (2015) tamamlamıştır. Hukuk lisans derecesini Atılım Universitesi Hukuk Fakultesinden 2019 yılında almış halen Ankara Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku alanında tez dönemi öğrencisidir. Mühendislik, finans ve hukuk alanlarında yayımlanmış 15 adet hakemli makalesi olan İlhami Karahanoğlu’nun özel ve kamu sektöründe inşaat ve finans alanlarında 15 yıla aşkın tecrübesi vardır. Halen Ankara Barosuna bağlı serbest avukat olarak kendi bürosunu işleten İlhami Karahanoğlu, akademik düzeyde İngilizce Almanca, Rusça ve Fransızca bilmektedir.

Dr. İlhami KARAHANOĞLU graduated from Middle East Technical University, Department of Civil Engineering in 2001. Afterwards, he completed listed degrees as follows: MBA at Hacettepe University (2003), Wolverhampton University (United Kingdom) Construction Project Management Masters (2009), Queen Mary University (United Kingdom) Masters in Finance and Banking (2011), Business Administration PhD. at Erciyes University, (2015). He received his law degree from Atılım University Faculty of Law in 2019 with full scholarship. He is currently an LLM student (thesis phase) in the field of Commercial Law at Ankara University. Ilhami Karahanoğlu, who has 15 peer-reviewed articles published in the fields of engineering, finance and law, has more than 15 years’ experience in the fields of construction and finance in the private and public sectors. Ilhami Karahanoğlu, who is currently running his own law office as a freelance lawyer affiliated with the Ankara Bar Association, speaks English, German, Russian and French at academic level.

Batuhan ÖZDEMİR

Denetim Kurulu Üyesi-Yd