Dernek Yönetimi

Yönetim Asıl

Suzi ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Suzi Erdoğan, Ankara Lisesi sonrasında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik bölümünü bitirmiştir. ODTÜ’de Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yapmıştır. 2001 yılından beri TPAO’da yurtdışı projeler finasal denetim, proje sorumlusu, proje koordinatörü, Şef ve Kıdemli Uzman olarak çalışmıştır. Fransa’da Centre national de la recherche scientifique (CNRS)’de ziyaretçi araştırmacı olarak Enerji Entitüsünde bulunmuştur.

2014-15 yılı Jean Monnet Bursiyeri olarak İngiltere’de Sussex Üniversitesi, School of Business, Management and Economics fakültesi Science Policy Research Unit (SPRU)‘da Enerji Politikaları ve Sürdürülebilirlik Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Halen TPAO Risk yönetimi ve İç kontrol sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Enerji Mühendiliği bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Enerji Ekonomisi dersi, ayrıca bir sivil toplum kuruluşunda Dış Politika ve Enerji eğitimi vermektedir.  

2017-18 de Jean Monnet Bursiyerleri Derneği Başkan yardımcılığı, 2018’den beri de JMBD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.Bu süre zarfında dernek kurumsal çalışmalarını yapmış, ATAUM, İKV, ABKAD derneği ile AB sivil toplum kapasite artırma projeleri ve seminerlerinde Dernek faaliyetleri ile yer almıştır. Bursiyerler networkü ve proje çalışmalarının artırılması için etkinlik ve çalışmalarına devam etmektedir.

İleri derecede İngilizce, Orta derecede Fransızca konuşmaktadır.

Received Statistician Degree from Hacettepe University and a MSc in Eurasian Studies (International petroleum economics), from Middle East Technical University (METU) and a MSc in Energy Policy and Sustainability from University of Sussex, UK in 2015. She joined Turkish Petroleum Corporation (TPAO) as a Specialist in international projects, project feasibility and economic analysis in 2001. She worked for international projects as a team leader, chef, and project coordinator. Currently she is a Senior Associate in Strategy Development Department, TPAO. 

After UK, she became a Deputy Chair of Jean Monnet Scholars’ Alumni Association (JMSAA). She is President of JMSAA since April 2018. With her presidency, she increased the activities and joined two EU funded civil society capacity-building projects together with partners. One project is with IKV (Economic Development Foundation), called, “Improving the Influence Capacity of Civil Society Sector in EU Accession Process-Infl(Eu)Nce”. Other EU funded CSO project is called “Hear the CSOs” in partnership with ABKAD (European Union Global Research Association), IKV and ATAUM.

She has also continuous activities in the innovation, new technologies, and mentoring. She is also an International Valuer. Worked for real estate and infrastructure sectors. She speaks Turkish, English and French.

Seval Arzu İZ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Arzu İz, TED Ankara Koleji sonrasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde (şimdiki adı Avrupa Araştırmaları Enstitüsü) yüksek lisans yapmıştır. Bu esnada avukatlık stajını tamamlayarak İstanbul Barosuna kaydolmuştur. 2008 yılı Jean Monnet Bursiyeri olarak Bucerius Law School/WHU Otto Besiheim School of Management ortak programında Hukuk ve İşletme Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Bucerius Law School da Avrupa Birliği Hukuku üzerine doktora çalışması yapmaktadır. Aynı zamanda ODTÜ İşletme Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak hukuk dersleri vermektedir.

After graduating from TED Ankara College, she studied at Marmara University Faculty of Law. She received a master's degree from Marmara University European Community Institute (current name is Institute of European Studies). During her master's study, she finished her legal internship and enrolled in Istanbul Bar Association as an attorney-at-law. In 2008, with Jean Monnet Scholarship, she studied at Bucerius Law School/WHU Otto Besiheim School of Management joint program and obtained a Master of Law and Business degree. She is doing a Ph.D. at Bucerius Law School in European Union Law while teaching law classes as a part-time lecturer at METU Business Administration Department.

İlhami KARAHANOĞLU

Genel Sekreter

İlhami Karahanoglu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. Daha sonra sırasıyla Hacettepe Universitesinde MBA (2003), Wolverhampton Universitesinde (Birleşik Krallık) İnşaat Projeleri Yönetimi Yüksek Lisans (2009), Queen Mary Universitesinde (Birleşik Krallık) Finans ve Bankacılık Alanında Yüksek Lisans ( (2011), Erciyes Universitesinde İşletme Doktora eğitimlerini (2015) tamamlamıştır. Hukuk lisans derecesini Atılım Universitesi Hukuk Fakultesinden 2019 yılında almış halen Ankara Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku alanında tez dönemi öğrencisidir.  Mühendislik, finans ve hukuk alanlarında yayımlanmış 15 adet hakemli makalesi olan İlhami Karahanoğlu’nun özel ve kamu sektöründe inşaat ve finans alanlarında 15 yıla aşkın tecrübesi vardır. Halen Ankara Barosuna bağlı serbest avukat olarak kendi bürosunu işleten İlhami Karahanoğlu, akademik düzeyde İngilizce Almanca, Rusça ve Fransızca bilmektedir. Halen; 2022 yılından itibaren Jean Monnet Bursiyerleri Derneğinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadır.

İlhami Karahanoglu graduated from Middle East Technical University, Department of Civil Engineering in 2001. Afterwards, he completed listed degrees as follows: MBA at Hacettepe University (2003), Wolverhampton University (United Kingdom) Construction Project Management Master's (2009), Queen Mary University (United Kingdom) Master's in Finance and Banking (2011), Business Administration PhD.  at Erciyes University, (2015). He received his law degree from Atılım University Faculty of Law in 2019 with full scholarship. He is currently an LLM student (thesis phase) in the field of Commercial Law at Ankara University. Ilhami Karahanoğlu, who has 15 peer-reviewed articles published in the fields of engineering, finance and law, has more than 15 years’ experience in the fields of construction and finance in the private and public sectors. Ilhami Karahanoğlu, who is currently running his own law office as a freelance lawyer affiliated with the Ankara Bar Association, speaks English, German, Russian and French at academic level. He has been a member of the board of directors of the Jean Monnet Scholars Association since 2022

Siret DİNÇ

Sayman

Siret Dinç Istanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaparken 1999 yılında Jean Monet bursunu alarak İtalya’nın Bologna ve Amerika Birleişik Devletleri’nin Washington DC kentlerindeki Johns Hopkins Üniversitesi’ne bağlı İleri Uluslararası İlişkiler Okulunda (School of Advanced International Studies – SAIS) yüksek lisans (MA) düzeyinde eğitim gördü. Mezuniyet sonrası Dünya Bankası (WB), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşlarda Kalkınma, Ekonomi ve Finans alanlarında görev yaptı. 2018 yılından bu yana derneğimizde projelerden sorumlu baskan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Özge SEVEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Seven Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde stajını tamamlamış ve 2011-2013 yılları arasında Ankara Ticaret Odası Dış Ticaret Müdürlüğünde çalışmıştır. 2013 yılından beri Ticaret Bakanlığında Ticaret uzmanı olarak çalışmaktadır. 2019-2020 akademik döneminde Jean Monnet bursiyeri olarak University College Dublin Smurfit Business School’da yüksek lisansını tamamlamış olup 2022 yılından itibaren Jean Monnet Bursiyerleri Derneğinde yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

Özge Seven graduated from Ankara University, Faculty of Political Sciences, Department of International Relations in 2009. She completed her internship at United Nations Headquarters and worked at Ankara Chamber of Commerce Foreign Trade Directorate between 2011-2013. She has been working as a Trade Specialist at the Ministry of Trade since 2013. She completed her master's degree at University College Dublin Smurfit Business School MSc in Management as a Jean Monnet scholar in the 2019-2020 academic year and has been a member of the board of directors of the Jean Monnet Scholars Association since 2022.

Ahmet Taha YEKELER

Yönetim Kurulu Üyesi

1992 yılında Sivas’ta doğan Ahmet Taha Yekeler ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Şubat 2017’de TÜBİTAK’ta Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2019-2020 akademik döneminde Jean Monnet Bursiyeri olarak Maastricht University’de “European Studies on Society, Science and Technology” bölümünde yüksek lisans derecesini almıştır. Şubat 2022’de TÜBİTAK Uzmanı olmuştur. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü’nde Doktora eğitimine devam etmektedir. European AI Alliance ve Jean Monnet Bursiyerleri Derneği üyesidir. 2022 yılında Jean Monnet Bursiyerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Yüzme, halk müziği ve edebiyatla ilgilenmektedir.

Ahmet Taha Yekeler, born in 1992 in Sivas, graduated from METU International Relations Department in 2014. He started to work as an Assistant Specialist at TUBITAK on February 2017. As a Jean Monnet Scholar for the 2019-2020 academic year, he got M.A. degree from Maastricht University, European Studies on Society, Science and Technology department. He was promoted to TUBITAK Specialist on February 2022. He continues his doctoral studies at METU, Department of Public Administration. He is a member of the European AI Alliance and the Jean Monnet Scholars Association. In 2022, he became a Board Member of the Jean Monnet Scholars Association. He is interested in swimming, folk music and literature.

Cüneyt LAFCİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt Lafcioğlu, 2012 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2013-2014 yıllarında Dundee Üniversitesi’nde Enerji Çalışmaları alanında yüksek lisans yapmıştır. Ardından, 2019-2020 akademik yılında Jean Monnet Burs Programı ile Universite Libre de Bruxelles’de Siyaset Bilimi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2014 yılından beri Türkiye Petrolleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görev yapmaktadır. Ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programına devam etmektedir.

Cüneyt Lafcioğlu graduated from TOBB University of Economics and Technology, Department of International Relations in 2012. He has completed his MSc. degree on Energy Studies at the University of Dundee in 2014. Afterwards, he has completed his MA in Political Science at the University Libre de Bruxelles as a Jean Monnet Scholar in the 2019-2020 academic year. He has been working in the Strategy Development Department of Turkish Petroleum since 2014. Currently He is also continuing his PhD in Political Science and International Relations at TOBB University of Economics and Technology.

Yönetim Yedek

Özgür EKŞİ

Yönetim Kurulu Üyesi-Yd

Elvan Eda ERSOY

Yönetim Kurulu Üyesi-Yd

Elvan Eda Ersoy, 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Erasmus Öğrenci Değişim Programı aracılığıyla Berlin Hür Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. Ardından, Jean Monnet Burs Programı ile London School of Economics’te Avrupa Çalışmaları: Fikirler ve Kimlikler alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2014 yılında başladığı kariyerinde, 5 yıl süreyle, çok uluslu şirketlere hizmet veren Anses İletişim ve Haber Ajansı’nda kamu ilişkileri / kurumsal iletişim danışmanı olarak görev yapmış, aynı zamanda proje yönetimi alanında da deneyim kazanmıştır. Ersoy, şu anda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yerel Yönetim Reformu Aşama III Projesi’nde Proje Asistanı olarak çalışmaktadır. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Hande KABAK

Yönetim Kurulu Üyesi-Yd

Hande Kabak Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde 2001 yılında lisans, 2005 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında 2019-2020 akademik döneminde Jean Monnet bursiyeri olarak Vlerick Busniness School’da araştırmacı unvanıyla “Doktora Sırasında Araştırma” programına katılmıştır. Doktora derecesini Ankara Üniversitesi SBF İktisat bölümünden 2021 yılında almıştır. 2006 yılından beri Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumunda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev yapmaktadır. Jean Monnet Bursiyerleri Derneği’ne 2020’de üye olmuş, 2022’de Derneğin yönetimine katılmıştır.

She received her BS degree from Economics Department of Middle East Technical University (METU) in 2001 and MSc degree from Economics Department of METU in 2005. In the 2019-2020 academic year, she received Jean Monnet Scholarship. As a Jean Monnet Scholar, she became an affiliated researcher at Vlerick Business School and joined “PhD Research Programme”. She received her PhD degree from Economics Department of Ankara University in 2021. She joined Banking Regulation and supervision Agency in 2006 and has been still working as a “Senior Bank Examiner”. She became a member of Jean Monnet Scholars’ Alumni Association (JMSAA) in 2020 and a member of Executive Committee in 2022.

Elif Gözde DOYURAN

Yönetim Kurulu Üyesi-Yd

Elif Gözde Doyuran, 2012 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Özel bir denetim şirketinde bir yıl çalıştıktan sonra Jean Monnet Burs Programı ile 2013-2014 yıllarında İngiltere’de Bath Üniversitesi’nde Muhasebe ve Finansman alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2016 yılından bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığında görev yapmaktadır. 

Elif Gözde Doyuran, graduated from Bilkent University Department of Management in 2012. She completed her master studies in Accounting and Finance in the UK, the University of Bath in the years 2013-2014 after working in a private auditing firm for one year. She has been working in the Ministry of Treasury and Finance since 2016.

Burcu Yiğiter

Yönetim Kurulu Üyesi-Yd

Lisans öğrenimini Koç Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesinde Avrupa Çalışmaları alanında yüksek lisans yapmıştır. Pazar araştırma sektöründe on senenin üzerinde çalıştıktan sonra deneyimini akademik ve sosyal araştırmalarla zenginleştirmek adına 2015 yılında Jean Monnet bursu ile University College Londonda dış güvenlik alanında yüksek lisans yapmıştır. Halen akademik, sosyal ve pazarlama araştırma sektöründe çalışmaktadır.

Osman UCAEL

Yönetim Kurulu Üyesi-Yd

Osman Ucael İnanç Lisesi (TEVİTÖL) mezunu olup iktisatta lisans derecesini Marmara Üniversitesi’nden almıştır. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’ndaki (TİKA) mevcut görevinden önce Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nda (KUZKA) çalışmıştır. 2015-2016 dönemi Jean Monnet burisyeri olarak İrlanda NUI Galway'de Strateji, İnovasyon ve İnsan Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Avrupa Entegrasyonu alanında ikinci bir yüksek lisans derecesine hak kazanmıştır. Halen Ankara Üniversitesi Beşeri ve Ekonomik Coğrafya bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Dr. Deren Özyürek Ucael ile evlidir.

Osman Ucael is an alumnus of Inanc High School (TEVITOL) and had his Bachelor’s degree in Economics from Marmara University. Prior to his current position in the Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), he had worked for the North Anatolian Development Agency (KUZKA). As a 2015-2016 term Jean Monnet Scholarship holder, he received an MSc degree in Strategy, Innovation and People Management at NUI Galway, Ireland. Later, he is also awarded a second MSc degree in European Integration from Middle East Technical University. He is currently pursuing his PhD in Human and Economic Geography at Ankara University. He is married to Dr Deren Ozyurek Ucael.

Denetim Kurulu Asıl

Batuhan ÖZDEMİR

Denetim Kurulu Üyesi

Sedat ALAN

Denetim Kurulu Üyesi Yedek

Merve ÖZEL

Denetim Kurulu Üyesi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Fakülteden 2013 yılında yüksek onur derecesiyle mezun olur olmaz İstanbul’da saygın hukuk bürolarından birinde avukatlık stajını başlattı. Avukatlık ruhsatını aldığı 2014 yılını takiben, Jean Monnet bursiyeri olarak Queen Mary University of London’da Uluslararası Ticaret Hukuku üzerine master programına başladı. “Finansal Destek Yasağı ve Bu Yasağın Kaldıraçlı Devralmalar Üzerindeki Etkisi: AB ve Türk Hukuku Açısından Bir Analiz” başlıklı tezini başarıyla sunup masterını tamamlaması üzerine İstanbul’a döndü ve uluslararası ticaret hukuku alanında uzman, saygın avukatlık bürolarında avukatlık mesleğini icra etmeye devam etti. Kariyeri boyunca İstanbul Yeni Havalimanı da dahil pek çok büyük projenin hukuki danışmanlık ekibinde yer aldı. 2018 yılında kendi avukatlık bürosunu kurdu ve halen ÖZEL Avukatlık Bürosu’nda Kurucu Avukat olarak mesleğini sürdürmektedir.”

Enes YALÇIN

Denetim Kurulu Üyesi Yedek

Harun ERCAN

Denetim Kurulu Üyesi

Biset Sena GÜNEŞ

Denetim Kurulu Üyesi Yedek

Biset Sena Güneş 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından 2010 yılında İstanbul Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamlayarak avukat olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 1416 sayılı Kanun kapsamında verilen YLSY bursu ile 2012 yılında King’s College London bünyesinde Pre-Master diploma programını, 2013 yılında Queen Mary Univesity of London bünyesinde ‘Milletlerarası ve Karşılaştırmalı Uyuşmazlık Çözümü’ alanında yüksek lisans eğitimini onur derecesiyle tamamlamıştır. 2014 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.    Doktora eğitimine de halen Regensburg Üniversitesi (Almanya)’da devam etmektedir. Jean Monnet bursundan 2015-2016 yılları arasında doktora araştırması için Regensburg’a giderek yararlanmıştır. Ayrıca Max Planck Enstitüsü ve DAAD bursları ile 2017 ve 2019 yıllarında Hamburg Max Planck Karşılaştırmalı ve Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü (Max Planck Institut für ausländisches- und internationales Privatrecht) araştırmalarda bulunmuştur. İleri düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir.